Financiele ondersteuning

Als Scoutingvereniging vinden we het belangrijk dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen met Scouting. Kosten mogen hierbij geen spelbreker zijn. Hieronder vind je vier regelingen die financiële ondersteuning bieden voor onder andere contributie, maar ook bijdragen voor kampen of geld voor een Scoutfit (uniform).

Bijdrage gemeente Nijkerk
De gemeente Nijkerk draagt financieel bij aan sport en hobby’s voor kinderen in Nijkerk die dat nodig hebben. Ook Scouting valt hieronder. De bijdrage van de gemeente is €300,- per kind per jaar. Ook als staflid kun je in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente Nijkerk. Als je ouder dan 18 jaar bent is de maximale bijdrage van de gemeente €150,-
Deze bijdrage kun je zelf gemakkelijk aanvragen op de site van de gemeente Nijkerk, via Nijkerk.eu/meedoen.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld levert een financiële bijdrage voor binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. In Nijkerk is Stichting Leergeld ook actief. Voor meer informatie over wanneer je in aanmerking komt voor een regeling via Leergeld Nijkerk kijk je op leergeldnijkerk.nl/spelregels.
Deze bijdrage kun je zelf gemakkelijk aanvragen op de site van Stichting Leergeld, via leergeldnijkerk.nl/aanvragen.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Nationaal Fonds Kinderhulp is er voor alle kinderen die financiële ondersteuning nodig hebben en niet terecht kunnen bij de hierboven genoemde initiatieven. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag bij Nationaal Fonds Kinderhulp indienen. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken is, kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het gebiedsteam van de gemeente. Als jullie als ouders niet weten welke professional jullie hiervoor moeten hebben, dan helpt Kinderhulp jullie de juiste persoon te vinden.  Lees meer over de werkwijze en het proces van een aanvraag doen op kinderhulp.nl/werkwijze

Stimuleringsregeling ‘alle kinderen op Scouting’
Scouting Nederland vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om mee te doen met Scouting. Daarom is de stimuleringsregeling ‘alle kinderen op Scouting’ in het leven geroepen. De stimuleringsregeling dekt onder andere contributie, kampgeld en een Scoutfit (uniform). Het bedrag dat Scouting Nederland bijdraagt via deze regeling is maximaal €200,- per kind per jaar. Ook roverscouts (18 – 21 jaar) kunnen gebruikmaken van de regeling.

Deze regeling vraag je aan via de penningmeesters van Scouting Nijkerk, Marjolein Middelkoop en Lukas van Houwelingen. Je kunt hen bereiken via penningmeester@scoutingnijkerk.nl

Doorpraten?
Mocht je de behoefte hebben door te praten over de mogelijkheden, neem dan contact op de oudercontact van je speltak. Je kunt ook rechtstreeks terecht bij penningmeesters Marjolein Middelkoop en Lukas van Houwelingen, via penningmeester@scoutingnijkerk.nl

Scroll naar boven